Kutatási Bizottság

Létrejött: 2019. márciusban

Program: az írás tudatalatti dimenziója, a kvantumelmélet megjelenése

Vezetője: Dr. Csizmazia Endre szemész főorvos

Tagjai: Dr. Farkas László PhD

            Dr. Csermák Károly PhD

            dr. Szidnai László

            Keczeli Zsuzsanna

            Szombatiné Kovács Margit

            Gál Attila

            Diószegi Gabriella

Prof. Dr. Bolgár Judit

Prof. Dr.  Kecskeméthy Klára

Prof. Dr. Sándor Vilmos

Kutatásainkat az alcímekben részletezzük